Corona beleid

Natuurlijk is het nog onzeker wat de mogelijkheden zijn tijdens Pumpkamp.

Daarom zetten we graag op een rij welk beleid wij hanteren.

  • Pumpkamp gaat alleen door als het wettelijk is toegestaan
  • Er is pas een betalingsverplichting vanaf 1 juli en nadat duidelijk is dat Pumpkamp doorgaat
  • Je kunt kosteloos opzeggen tot 1 juli 2021
  • Tijdens het kamp hanteren we de voorschriften (handen wassen, afstand houden, etcetera)
Testen vooraf

Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een Corona paspoort of iets dergelijks komt. We kunnen ons voorstellen dat het wenselijk is dat we vragen om een negatieve testuitslag voorafgaand aan deelname. Dat betekent dat je een actuele testuitslag hebt voordat je aankomt op het kamp. Vooralsnog vragen we dit niet van je.

Ziek tijdens kamp

Mocht je als deelnemer tijdens het kamp klachten krijgen die passen bij Corona, dan vragen we of je ouders je komen ophalen. Dit is hetzelfde bij andere vormen van ziek zijn.

Eindvoorstelling

Traditioneel is er een eindvoorstelling door de deelnemers op vrijdag voor de ouders/begeleiders. We rekenen erop dat het niet mogelijk is om dit fysiek te organiseren. We hebben hiervoor een oplossing in de vorm van een livestream voor het thuisfront. Bijkomend voordeel is dat ook alle opa’s en oma’s mee kunnen kijken via de livestream naar de musical! Mocht het wel mogelijk zijn om dit met publiek te doen, dan heeft dat onze voorkeur. Waarschijnlijk zal dit dan met beperkte hoeveelheden publiek zijn, op afstand van elkaar. Gelukkig biedt de accommodatie in Diessen daar voldoende mogelijkheden voor!

Tot slot

Als organisatie nemen wij het risico dat alle voorbereiding voor niets is. Daarom verwachten we wel dat reserveringen serieus zijn. Financieel en organisatorisch is het nodig dat we tijdig weten hoeveel deelnemers we krijgen. Welke musical we spelen hangt af van het aantal deelnemers bijvoorbeeld. De hoeveelheid boodschappen die we moeten bestellen ook.

Kort samengevat; geef je op als je serieus wilt deelnemen aan het leukste musicalkamp van Nederland!

Je zit nergens aan vast als blijkt dat we vanwege de Corona maatregelen geen Pumpkamp mogen houden.